Aktuálne obsadenie dychovej hudby Vlašanka

Priečna flauta: Natália Uličná, Ivana Labancová, Lucia Kloceková

Klarinet: Petra Michlíková, Tibor Borodáč, Maroš Klapáč

Trúbka B: Ernest „Helo“ Čurilla, Tomáš Klocek, Peter Maurer,

Milan Kolačkovský, František Oravetz, Ing., Tomáš Michlík

Tenor: Vojtech „Belo“ Borodáč, Peter Klocek

Barytón: Peter Michlík

Saxofón Es-alt: Jana Klapáčová

Trúbka Es: Ladislav Uličný

Pozauna: Maroš Klocek, DiS.art., Ján Glodžak

Tuba: Patrik Glodžak Bassgitara: Anastázia Klapáčová

Bicie: František Poľaček, Kristián Poľaček

Spev: Jana Bekešová, Mgr., Jana Klapáčová, Maroš Klocek, DiS.art.

Sprievodné slovo: Ivana Labancová, Jana Klapáčová

Dirigent: Rastislav Kožár, Ing. Pomocný dirigent: Maroš Klocek, DiS.art.

Predseda DH: Jozef Kožár, Ing.